Monthly Archives: Tháng Tám 2020

VOLVO LÀ HÃNG XE SỞ HỮU NHIỀU CÔNG NGHỆ TỐT NHẤT 2020

Theo khảo sát của tổ chức nghiên cứu JD Power, công nghệ hiện có trên xe Volvo được khách hàng đánh giá tốt nhất. Tổ chức JD Power vừa công bố kết quả nghiên cứu về chỉ số trải nghiệm công nghệ (TXI) trên xe hơi tại Mỹ năm 2020. Thông số này được tính […]